EBSN Professional Development Series for Basic Skills Teachers



Megvalósító: Progress Consult Kft. (EBSN Titkárság)

Felnőttkori Alapkészségek

Általános információk

Célközönség:

Alapkészségeket oktató tanárok, alapkészséghiányos felnőttek képzésével foglalkozó szakemberek

Képzés dátuma:

2022. június 6. – július 1.

 • Nyító webinárium: Június 13 (Hétfő) 15:00 CET
Képzés nyelve :
magyar (fórum és élő webinárium) angol (e-learning tartalom)

A képzés során az interakció és a kommunikáció magyar nyelven történik. A forrásanyagok feldolgozásához angol nyelvű olvasási készség szükséges, a képzés tartalom feldolgozása egyéni ütemben önálló munka keretében történik.

Képzés státusza:

Jelentkezés lezárult

Teljesítés igazolása:

A kurzust elvégző résztvevők a következő módon részesülnek elismerésben:

1) Szakmai fejlődési tanúsítvány a teljesítésről: Felnőttkori Alapkészségek

1. kritérium: a MOOC minden egyes tartalmi oldalát megtekintette.

Azok, akik megfelelnek ennek a kritériumnak, a kurzus végén digitális tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány igazolja, hogy a résztvevő a kurzus tartalmának minden elemét végig járta és foglalkozott vele.

2) „EBSN Professional Development Series” jelvény: Felnőttkori Alapkészségek

 (Csak azok számára, akik teljesítették az 1. kritériumot és tanúsítványt kaptak a teljesítésről)

2. kritérium: teljesített tudásellenőrzés (minden kvíz) és minden héten legalább 1 érdemi és releváns hozzászólás beküldése a fórumbeszélgetésekben (a hét tematikus kérdéseinek megfelelően, összesen legalább 4 hozzászólás beküldése a kurzus időtartama alatt).

 Ez bizonyítja, hogy a résztvevő a saját gyakorlatának szemszögéből reflektált a kurzus tartalmára, és képes volt az újonnan szerzett ismereteket és meglátásokat saját kontextusában alkalmazni.”

Jelen szakmai továbbképzési sorozat az EBSN (Európai Alapkészség Hálózat) kezdeményezésére, az ERASMUS+ Program támogatásával megvalósuló program. Célja az alapkészségeket oktató tanárok, valamint az alapkészségek fejlesztésében érintett felnőttoktatók és képzők támogatása saját készségeik és módszereik fejlesztésében annak érdekében, hogy még hatékonyabban segíthessék az alapkészség hiányosságokkal küzdő felnőtt tanulókat. Az ERASMUS+ Program által támogatott projekt keretében több tudásanyag (OER és MOOC) kerül kifejlesztésre valamennyi projektpartner nyelvén, így magyarul is.

A „Felnőttkori Alapkészségek” a projekt keretében fejlesztett olyan képzés (MOOC), melynek tesztelése és a résztvevői visszajelzések összegyűjtése 2022 júniusában magyar szakemberek és érdeklődők bevonásával valósul meg.

A képzés célja

A képzést kifejezetten úgy terveztük meg, hogy segítse Önt, mint az alacsony képzettségű felnőtteket oktatót az alapkészségek hiányosságai által okozott kihívások megértésében és figyelembevételében saját oktatói gyakorlata alakítása során. A képzés feltárja azokat a tényezőket, melyek az alacsony felnőttkori alapkészségekhez vezetnek. Felkészíti arra, hogy oktatóként képes legyen felnőtt tanulói számára egyéni fejlődési útjuk bejárásának támogatására. A képzés hozzáférést biztosít számos nemzetközi, a területen élenjáró forrásanyaghoz, jó gyakorlathoz. A MOOC az EBSN-PDS Projekt keretében az Írországi South East Technology University közreműködésével került kidolgozásra.

A képzés eredménye

Ha részt vesz a képzésen:

 • megismeri felnőttkori alapkészségek fejlesztésével kapcsolatos fogalmakat és kihívásokat;
 • megismeri az egyéni kompetencia fejlesztési utak tervezésével kapcsolatos eljárásokat;
 • átfogó képet kap a felnőttkori alapkészségek fejlesztéséhez elérhető szakmai segédanyagokról és forrásokról;
 • betekintést nyer a felnőttkori alapkészségek legjobb tanítási gyakorlataiba.

A képzés formája

A képzésre 2022. június 6. – július 1. között kerül sor. Formája 4 hetes online képzés (kb. heti 4-5 óra, összesen mintegy 20 órát jelentő elfoglaltsággal), mely során az előrehaladás önálló tanulással és önellenőrzéssel történik.

Az önálló tanulást a pilot képzésen részt vevők közötti magyar nyelvű fórumbeszélgetés lehetősége, valamint a képzés 4 hetes időszaka alatt két alkalommal magyar nyelven szervezett, szakember (facilitátor) vezetésével megvalósuló élő webinárium (Zoom) is segíti (a képzés 1. és 4. hetében).

 • Nyító webinárium: 13 June (Monday) 15:00 CET

A „Felnőttkori Alapkészségek” képzés a nemzetközi környezetből származó tudásanyagok széles választékát vonultatja fel a legjobb oktatási stratégiák és jó gyakorlatok bemutatásával. Az előadás anyagok, videók és egyéb forrásanyagok hétről-hétre válnak elérhetővé.

A képzés fő témakörei

 1. hét: A felnőttkori alapkészségek fejlesztésével kapcsolatos fogalmak és kihívások
 2. hét: Az egyéni kompetencia fejlesztési utak tervezése
 3. hét: A felnőttkori alapkészségek fejlesztéséhez elérhető szakmai segédeszközök és források
 4. hét: A felnőttkori alapkészség fejlesztés legjobb gyakorlatai

Feladatok és értékelés

A képzés során számos önellenőrzési ponttal találkozhat majd rövid (kvíz) kérdéssorok formájában, annak ellenőrzésére, hogy jól megértette-e az adott témakört. Javasoljuk, hogy mindig válaszolja meg ezeket az önellenőrző kérdéseket, ha esetleg elakadna, térjen vissza az adott tudásanyaghoz és ismételje át újra. Az újonnan szerzett ismeretek alapján mindig gondolja át, vizsgálja felül aktuális oktatói gyakorlatát is.

Heti szinten 4-5 órányi munkaterheléssel érdemes számolnia a képzés során.

A képzés részletes célkitűzései

 

1. hét: A felnőttkori alapkészségek fejlesztésével kapcsolatos fogalmak és kihívások

Heti célkitűzések:

 1. A felnőttkori alapkészségek fogalomkörének megértése;
 2. A felnőttkori alapkészségekhez kapcsolódó problémákat előidéző tényezők megértése;
 3. A felnőttkori alapkészségek fejlesztése európai kihívásainak megismerése.
2. hét: Az egyéni kompetencia fejlesztési utak tervezése

Heti célkitűzések:

 1. A felnőttkori alapkészségek fogalomkörének megértése;
 2. A felnőttkori alapkészségekhez kapcsolódó problémákat előidéző tényezők megértése;
 3. A felnőttkori alapkészségek fejlesztése európai kihívásainak megismerése.
3. hét: A felnőttkori alapkészségek fejlesztéséhez elérhető szakmai segédeszközök és források

Heti célkitűzések:

 1. A kompetencia keretek használatának megismerése az alapkészségek felméréséhez és fejlesztéséhez;
 2. Az eredményes alapkészség fejlesztés alapelveinek megismerése;
 3. A tanulóközpontú tananyagfejlesztés gyakorlatának elsajátítása;
 4. A felnőttkori alapkészségek fejlesztéséhez felhasználható segédanyagok és források beazonosítása és értékelése.
4. hét: A felnőttkori alapkészség fejlesztés legjobb gyakorlatai

Heti célkitűzések:

 1. Célcsoportok elérése és bevonása gyakorlati megoldásainak megismerése;
 2. Interaktív online képzés segítségével egy minta tananyag elkészítése;
 3. Különböző oktatási megközelítések vizsgálata.

Facilitátor

Csendes Györgyi